<

Od Pekinu w 1995 r. zarządzanie globalne promuje równość płci jako jeden z przekrojowych priorytetów współpracy międzynarodowej.

Decydującą rolę w tej rewolucji kulturalnej odgrywają silne międzynarodowe organizacje pozarządowe, takie jak Amnesty International, Planned Parenthood, Women's Environment and Development Organization, Greenpeace i inne. Te podmioty niepaństwowe mają większy wpływ niż rządy na budowanie konsensusu w sprawie nowego paradygmatu etycznego. Przeniknęły one do głównych ośrodków władzy międzynarodowej, tak że obecnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, Parlament Europejski, UNESCO, UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia są na pierwszej linii w promowaniu dyktatu gender.

Programy działania tych organizacji są osłodzone terminami, które na pierwszy rzut oka są akceptowalne i poprawne politycznie, tak aby rewolucja mogła postępować podstępnie, w cichy sposób.