<

Rok 1968 nie było spontanicznym buntem, lecz starannie przygotowanym ruchem rewolucyjnym, który miał doprowadzić do końca rewolucję marksistowską, uwalniając od jarzma narzuconego przez stulecia kultury i cywilizacji istotne instynkty jednostki i mas. Ten ruch protestacyjny, zapoczątkowany w połowie lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, osiągnął szczyt w Europie Zachodniej, osiągając szczyt w "historycznie sławnym" francuskim maju.

Rewolucja polityczna została zastąpiona "rewolucją kulturalną", mającą na celu podważenie wartości i zasad leżących u podstaw naturalnego i chrześcijańskiego porządku. Eok 1968 odróżniał się od wszystkich poprzednich rewolucji "kulturowym" charakterem, który determinował przejście od poziomu klasycznego, społeczno-politycznego do wnętrza człowieka. W tym sensie bunt ten został odpowiednio zdefiniowany jako rewolucja interiore homine, aby wskazać, że jego głównym celem było przewrót samej istoty człowieka. Jak podkreśla Corrado Gnerre: "chce być totalną rewolucją, rewolucją kulturową, która dotykała wszystkiego: codzienności, obyczajów i samej istoty człowieka". Herbert Marcuse, jeden z jego głównych ideologów, tak tłumaczył młodzieńczy bunt tamtych lat: "bunt jednocześnie moralny, polityczny, seksualny. Totalny bunt. Pochodzi z głębi jczłowieka. Tradycyjna idea rewolucji zniknęła, teraz musimy podjąć się swego rodzaju rozległej i całkowitej dezintegracji systemu".

Obok ogólnego ataku na naturalny instytut rodziny, konkretne konsekwencje tej rewolucji, jak zauważa Corrado Gnerre, były konkretne: wypaczenie aktu seksualnego, z oddzieleniem celu jednoczynnikowego od prokreacyjnego; legalizacja i sukcesywna normalizacja aborcji we wszystkich państwach zachodnich; dyfuzja pornografii, skorelowana z procesem trywializacji płci zredukowanej do zwykłego aktu przyjemności; szerzenie homoseksualizmu jako normalnej konsekwencji wolnej i instynktownej seksualności, wolnej od wszelkich odniesień moralnych; wreszcie szerzenie pornografii dziecięcej, która jest również logicznym i spójnym wynikiem tego rewolucyjnego procesu, mającego na celu usprawiedliwienie wszelkich perwersji seksualnych w imię wyzwolenia swoich instynktów i namiętności. Lata '68 wniosły znaczący wkład w sukces feminizmu i rodzącego się ruchu homoseksualnego oraz stanowiły prawdziwą ideologiczną pożywkę dla nurtów myślowych, które w kolejnych latach będą miały decydujący wpływ na głęboką i radykalną transformację społeczeństwa.

Obecne żądania ideologów gender, którzy chcieliby zlikwidować przestarzałe kategorie matki i ojca, przypominają i są naturalną konsekwencją żądań politycznych tamtego okresu, mających na celu zniesienie zasady władzy, a wraz z nią, w rodzinie, tego, co zostało zdefiniowane jako "konformizm ról".